Intertech

Ta bort länken Projekt från Divi

Vill du ta bort länken Projekt i Divi? När du installerade Divi skapades också en ny, anpassad inläggstyp som heter projects. I admin menyn i din WordPress har du kanske sett att du har en länk till ”Projekt”? Denna funktion är att se som en typ av portfolio, där man kan visa upp vad man jobbar i, har jobbat i eller liknande. Kallas också för portfolio eller showcase.

Känner du att den mest är i vägen och onödig för dig så finns det sätt att ta bort den. Sättet som jag beskriver i denna tutorial bygger på att du har ett barntema installerat. Kopiera koden nedan och lägg in i ditt barntemas functions.php – det är allt!

<?php //* Mind this opening php tag

/**
 *	This will hide the Divi "Project" post type.
 *	Thanks to georgiee (https://gist.github.com/EngageWP/062edef103469b1177bc#gistcomment-1801080).
 */
add_filter( 'et_project_posttype_args', 'mytheme_et_project_posttype_args', 10, 1 );
function mytheme_et_project_posttype_args( $args ) {
  return array_merge( $args, array(
    'public'       => false,
    'exclude_from_search' => false,
    'publicly_queryable' => false,
    'show_in_nav_menus'  => false,
    'show_ui'       => false
  ));
}

Har du inget barntema installerat finns en artikel om detta här, även om den är generell för WordPress och inte specifik för Divi. Har du inget barntema installerat, utan lägger in denna kod i Divis functions.php så kommer det skrivas över nästa gång du uppdaterar temat, och du behöver lägga in det på nytt. Det är så trist med onödigt arbete…

Istället för att ta bort länken kanske det istället kan vara så att du kan använda projekt till något annat? Elegant Themes har lite förslag här och ett showcase här.

[et_social_follow icon_style=”slide” icon_shape=”rounded” icons_location=”top” col_number=”auto” counts=”true” counts_num=”0″ total=”true” outer_color=”dark” network_names=”true”]